Publicerad 2010-10-04

Forskningspengar

Stiftelsen Svensk Grisforskning ger bidrag till vetenskaplig forskning och försöksverksamhet inom grisproduktionen och stiftelsen tar fram till den 1 november årligen emot ansökningar om forskningsmedel.

Stiftelsen ger bidrag till vetenskaplig forskning och försöksverksamhet inom grisproduktionen.
Pengarna kan användas för speciella forsknings- eller utvecklingsprojekt eller dylikt som kan komma produktionen och forskningen om grisar tillgodo.

I förutsättningarna ingår att resultatet skall redovisas i tidskriften Sveriges Grisföretagare snarast möjligt efter att projektet har genomförts.

Under de senaste åren har stipendier i storleksordningen 5 000-250 000 kronor delats ut.

Ansökningarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 november enligt följande:
1. Ansökan skickas skriftligt till Stiftelsen Svensk Grisforskning c/o Svenska Pig, c/o Kalmar Lantmän, Box 833, 391 28 Kalmar.
2. Ansökan skickas även digitalt till Stiftelsen Svensk Grisforskning på adressen:  sarah.ejermark@svenskapig.se
0480-49 64 66, 070-230 94 66

Vid frågor kontaktas Hans Carlsson, 070-855 01 05, hans.skraddaregard@gmail.com