Publicerad 2010-02-04

Djurskyddsbestämmelser för gris

Här finns information om de svenska djurskyddsbestämmelserna för gris.

Djurskyddsbestämmelser
Jordbruksverket, trycksak: Jordbruksinformation 3-2014.
Djurskyddsbestämmelser Gris

Djurskyddsföreskrifterna

Hela djurskyddsföreskrifterna finns i: DFS 2007:5, saknr 5 L 100. Det som gäller grisar finns i 3 kap. Särskilda bestämmelser för grisar. Detta börjar på sidan 24 i författningsamlingen:
Hela L 100 (.pdf)

Djurskyddsföreskrifterna om skyddsgrindar och strö:
I L 100:an finns bland annat de regler som gäller för användning av skyddsgrindar och strö. Sveriges Grisföretagares tidskrift, Svensk Gris med knorrr, lyfte i nummer 1-2010 fram vad som sägs i djurskyddsföreskrifterna om just detta; skyddsgrindar och strö:
L 100 om skyddsgrindar och strö (.pdf)

Djurskyddslagen
Djurskyddslagen (1988:534) finns bland annat på regeringskansliet, Jordbruksdepartementet, och :
Djurskyddslagen/Jordbruksdep.