Publicerad 2009-08-27

Djuromsorgstabell

Det är skillnad på att vara gris i Sverige och i andra länder. Den svenska djurskyddslagen har nämligen en högre ambition när det gäller att grisarna ska ha det bra än vad lagen har i många andra länder.
Här följer några korta fakta om detta och sedan en länk till en pdf och en länk till en annan sida där det finns mer information i detalj.


KORT INFORMATION
Den svenska djurskyddslagen garanterar att djuren föds upp i en närmiljö där de kan utöva sina naturliga beteenden. Suggor ska gå fritt och inte hållas uppbundna eller vara fixerade. Smågrisar ska ha ett eget fredat och uppvärmt
utrymme där de inte är i vägen för suggan. Vår svenska modell förordar att slaktgrisarna får halm för att sysselsätta sig. På så sätt motverkas svansbitning och grissvansar får inte heller kuperas i Sverige.
Den svenska modellen ger friska djur på djurens egna villkor.

LÄNK TILL DJUROMSORGSTABELL
Djuromsorgstabell (.pdf)

MER LÄSVÄRD INFORMATION OM SVENSKA GRISAR
Den svenska modellen

SKILLNADER I DJURSKYDDSKRAV FÖR GRIS
Skillnader i djurskyddskrav för gris