Publicerad 2009-01-22

Ekonomi & Marknad

På sidorna Ekonomi & Marknad kan du som medlem i Sveriges Grisföretagare ta del av följande:

• Marknadsinformation: Till exempel grispriser för både smågrisar och slaktgrisar. Priserna uppdateras löpande och visar såväl svenska som utländska noteringar. Även foderprisutveckling visas.

• Kalkyler: Möjlighet till slaktgrisoptimering (slakt minus foder). Nu med fler slakterier i slaktoptimeringskalkylen!

• Aktuella artiklar om ekonomi och marknad.