Publicerad 2008-06-11

Östergötlands Grisföretagare

(Arrangör årsstämma för Sveriges Grisföretagare år 1997, 2006 och 2016).

Ordförande
Jeanette Blackert
Vistena Askegård
59692 Skänninge

Tel:   070-672 82 22
mail:jeanette@blackert.se

Sekreterare
Anders Andersson
Box 121
59021 Väderstad

direkt:                 046-23 03 41
mobil:                 0702-68 27 87
Mailadress:        anan@vilomix.se