Publicerad 2008-06-10

Mälardalens Grisföretagare

 

 

(Arrangör årsstämma för Sveriges Grisföretagare år 2002 och 2015)


Ordförande
Per Nilsson
Bred Esplunda Gård 
745 95 Enköping
tel:070 633 54 81
E-post: per@esplunda.com

Sekreterare
Petra Lindblad
Smörblomsgatan 23
745 36 Enköping
Tel 076 128 38 91

E-post: petra@esplunda.com