Publicerad 2008-06-10

Värmlands Grisproducenter

(Arrangör årsstämma för Sveriges Grisföretagare år 2003 och 2009)

Ordförande Ingemar Olsson, Alkvetterns herrgård, Karlskoga. Tel 070-626 00 84.
E-post: alkvetterns.herrgard@bredband.net

Sekreterare Karl-Petter Bergvall, Ramstad Gård, Säffle.