Publicerad 2008-06-10

Gotlands Grisföretagare

 

(Arrangör årsstämma för Sveriges Grisföretagare år 2004 och 2018)

Ordf
Mats Bondesson
Dune Dalhem 40
622 56 Salhem
0498-38140
E-post: mats.bondeson@telia.com

Sekr
Johan Jacobsson
Eke Nygårds
623 40 Havdhem
Tel 073 967 94 25
E-post: johanjakobsson80@hotmail.com

Kassör

Maria Malmström
Regementsgatan 2
621 50 Visby
Tel 070 208 97 60

Epost: maria.malmstrom@griskonsult.se