Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2021-09-30 Grisföretagardagen 2021
Grisföretagardagen 2021 blir GRISFÖRETAGARDAGARNA – ett digitalt event SPARA DATUMEN: 23-24-25 november
2021-05-23 Välkommen som medlem på digital stämma!
På programmet: • Europaparlamentariker Emma Wiesner (C), som även agerar ordförande under stämman, berättar kort om sitt arbete i Bryssel. • Redovisning av resultaten från den medlemsundersökning som Identx gjort på uppdrag av SGF under våren. • Sedvanliga stämmoförhandlingar. Mer info om anmälan hittar du på sverigesgrisforetagare.se. Anmäl dig senast 31/5! Varmt välkomna önskar styrelsen i Sveriges Grisföretagare!
2021-02-08 Uppdaterad och utökad livscykelanalys av svensk grisproduktion
Projektet har identifierat vad förbättrade produktionsresultat och användning av biprodukter till foder betyder för miljö- och klimatprestanda för svensk gris. Projektet har också tydliggjort betydelsen av en god djurhälsa för klimatavtrycket.
2020-11-19 Stämmoprotokoll 2020
Nu finns stämmoprotokollet från 2020 års stämma upplagt under medlemssidor/årsstämmor!
2020-11-19 Ny Broschyr - För en stark grisnäring
2020-11-09 Välkomna till webinarium där LCA analysen kring grisens klimatpåverkan presenteras!
Grisproduktion och klimatpåverkan-vad vet vi idag? I ett projekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning har RISE, LRF Kött, Odling i Balans, Sveriges Grisföretagare, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Gård & Djurhälsan och Foderlotsen AB under två år arbetat med att samla in data till ett uppdaterat och utvidgat miljöavtryck av svensk grisproduktion. Preliminära resultat har redan presenterats vid olika sammankomster inom grisbranschen och slutresultaten har publicerats genom en serie artiklar i Grisföretagaren. Nu bjuder vi in till ett webinarium där slutsatserna presenteras och diskuteras.
2020-06-17 Tack för en bra genomförd stämma!
Sveriges Grisföretagare vill tacka alla inblandade för bra engagemang och delaktighet i vår digitala stämma. Vi vill tacka Katarina Rydén för tiden och arbetet hon lagt ned för föreningen under dessa 5 år som styrelseledamot. Ett stort tack till Erland Jacobsson som efter många år som revisor tackar för sig. Tack också till Fredrick Federley som förtjänstfullt ledde oss genom vår digitala stämma utan svårigheter.
2019-10-08 Anmäl dig till Grisföretagardagen den 26 november
Nu har anmälan till Grisföretagardagen den 26 november öppnat! Dagen hålls på Elmia i Jönköping och det blir en heldag som är full av kunskap, inspiration och trevliga möten. Under dagen hålls flera parallella seminarier där du kan välja efter intresse. I anslutning till dessa anordnas en utställning där du kan träffa företag med koppling till grisbranschen. Kocken Daniel Crespi har komponerat en smaklig meny som han lagar åt oss denna dag. Läs allt om Grisföretagardagen 2019 här
2019-06-03 Information om Afrikansk Sviinpest
Här finns länk till Jordbruksverkets hemsida samt högupplösta affischer för utskrift som vi kan plasta in och affischera med
2019-05-29 Tack Ingemar och Välkommen Jeanette!
Sveriges Grisföretagares stämma som har hållits i Skövde utsåg Jeanette Elander till ordförande. Föreningen vill här hälsa Jeanette välkommen till styrelsen som ser fram emot att få arbeta under Jeanettes ledarskap. Samtidigt tackar vi Ingemar för ett långt och framgångsrikt arbete som ordförande.
2019-04-08 Anmälan till årets stämma för Sveriges Grisföretagare
Här hittar ni formulär till anmälan. Välkomna till Skövde!! Observera kort anmälningstid! Inget att vänta på!
2019-03-15 Välkomna till Skövdebôgda!
Det är snart dags att åter samla kollegorna, sponsorerna och branschfolket för årets Grisstämma. I år är Skaraborgs Grisproducenter värdar för Sveriges Grisföretagares årsstämma 2019. Vi träffas i Skövde 27- 29 maj för att ta del av intressanta föredrag, utbyta erfarenheter, träffa vänner och kollegor samt knyta nya kontakter.
2019-02-04 Afrikansk Svinpest filmer från seminarie SJV 5 dec 2018
Filmer från SJVs hemsida angående det vi vet om ASF idag och hur ett ev utbrott skulle kunna hanteras.
2018-09-12 Välkommen till en utbildningsdag med Expertgrupperna i 30 för 550 – en rådgivningssatsning inom Handlingsplan Gris
Klicka för att komma till inbjudan och mer information
2018-09-11 Lär dig mer och sprid information om ASF Afriican Swine Fewer
Här finner du en animerad film gjord av EFSA den euoropeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet. Den är textad till ett stort antal språk så visa denna för era medarbetare hantverkare och närstående som behöver känna till hur denna hemska sjukdom sprids så att vi kan göra allt för att hindra spridning till Sverige.
2018-08-17 Debatt med Bucht i SVD om att få skydda oss mot PRRS mm.
Här finner ni länkar till debattartikel och Buchts svar
2018-06-21 Brev till Bucht om att vi måste kunna skydda landet mot smittor vi är fria från
På förekommen anledning har SGF, LRF, Gård o Djurhälsan samt Lundens Djurhälsa skrivit till Landsbygdsministern. Förslag finns från kommissionen på att vi kan bli förbjudna att testa importerade djur för sjukdomar vi har lyckats hållla oss fria från.
2018-05-30 Tack Gotlands Grisföretagare för en mycket välarrangerad och trevlig stämma
Styrelsen vill skicka ett stort tack till Gotlands Grisföretagare med Mats Bondesson och Maria Malmström i spetsen.De har med sitt härliga Gotlandsgäng och alla våra viktiga sponsorer ordnat en mycket uppskattad vistelse för Sveriges grisnäring med beröm från såväl utställare som besökare. Klicka in för att komma till våra nya produktionstopplistor via länk till gård o djurhälsan.
2017-10-05 1 NOVEMBER KRITISKT DATUM FÖR ANALYSER TILL SUGGPENGEN
2017-08-23 SJV förändringsförslag innebär generell avvänjning för smågriskullen vid 28 dagar, istället för enskild smågris
Det är viktigt att fortsätta värna den höga svenska djuromsorgen som vi har och är stolta över. Just djurens välmående är en av faktorerna till mervärdet med det svenska köttet. För att stärka konkurrenskraften för det svenska köttet, både här i Sverige och internationellt, har Jordbruksverket lämnat in en konkurrensansökan till EU som innebär att svenska smågrisar ska få en generell avvänjningsålder på 28 dagar. Detta är samma tid som enskilda svenska smågrisar avvänjs från suggan idag.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Nästa sida »